Make your own free website on Tripod.com

SI KABAYAN
jeung
RAJA JIMBUL

 

 

 

 

 

 

 

 


 

NASKAH :

Carita   : Wahyu Wibisana

Karawitan: Mang Koko

 

GENDING

ADEGAN 1

Si Kabayan ungkleuk-ungkleukan dina korsi goyang.

Pamajikanana keur diuk dina babancik bari kekerod. Totopong hideung ngagantung keneh dina panyaweran…..

 

 

KABAYAN

 

 

AMBU KABAYAN

KABAYAN

:

 

 

:

:

Lalagedayan deuh… lalagedayan

E…. Ngeunah pipikiran

 

Nunang naning nuninang nunang nu nanung

Hirup ukur laladangan, dadagangan

 

GENDING

 

KABAYAN

 

 

AMBU KABAYAN

KABAYAN

:

 

 

:

:

Laladangan deuh … dadagangan

E…. Sila ipis doang

 

Durang darirang, durang durarung…

Hirup cukup heheotan, ngaheotang

 

GENDING

 

KABAYAN

 

 

AMBU KABAYAN

KABAYAN

 

AMBU KABAYAN

KABAYAN

AMBU KABAYAN

KABAYAN

 

RAMPAK

:

 

 

:

:

 

:

:

:

:

 

:

Heheotan deuh… ngaheotan

E…. bagja dararatang

 

Turang taring, turirang turang turarung

Hirup teh kudu peletan, kinasihan

 

Asihan si kalong hideung

Lain ngabobodo deungeun

Nyambat batara Asmara

Apan urang keur usaha

 

Kopo kondang kopo kondang

Kopo ki leho jeung sereh

Bodo bongan bodo bongan

Bodo ngabobodo maneh

 

GENDING

 

KABAYAN

 

 

 

:

 

 

 

Bodo bongan bodo bongan

Bodo ngabobodo maneh

Ing tering tering tering

Turdo !  Turdo !

 

KABAYAN

AMBU KABAYAN

 

KABAYAN

AMBU KABAYAN

 

KABAYAN

:

:

 

:

:

 

:

Pong Seuh Tung !

Teu baseuh teusing Kabayan, geus garing

 

Pong Ring Tung

Boa moal matih Kabayan, teu baseuh

 

Lain bisi henteu matih

Da matih aya di uing

 

Pong Ring Tung

Teu ngeunah nembangkeunana

 

Koek Ch ! Khoek Ch !

Ch ! Ch ! Ch ! Ch !

Pong Seuh Tung !

 

 

GENDING

ADEGAN 2

Si Kabayan nyokot bubuy hui tina sakuna ………….

Camuil-camuil di dahar

 

KABAYAN

 

 

 

:

 

 

 

Bumitut, bumitut

Matak gede hitu

Euy ! ambeueun batur

Euy ceuk aing seungit

 

GENDING

Si Kabayan rungah-ringeuh, sarta nempo ka jauhna

 

KABAYAN

 

AMBU KABAYAN
KABAYAN

:

 

:

:

Tuh !, deuleu siah jikan

Rentang rentang anu datang

Saha nu datang ?

Nyao teuing !

 

GENDING

 

KABAYAN

 

AMBU KABAYAN
KABAYAN

:

 

:

:

Tuh !, deuleu siah jikan

Mawa halu diseukeutan

Arek ka saha ?

Nyao teuing !

 

GENDING

 

KABAYAN

 

AMBU KABAYAN
KABAYAN

:

 

:

:

Gancang, lengen siah jikan

Tutulak asup ka imah

Na aya naon ?

Nyaho aing !

 

GENDING

 

KABAYAN

 

AMBU KABAYAN
KABAYAN

:

 

:

:

Lamun engke aing dehem

Sia kudu gancang jebeng !

Naha ku naon ?

Nyaho aing !

 

 

GENDING

ADEGAN 3

Gulang-gulang ti jero mula geus mere iberan yen Raja jimbul rek datang…

 

RS LALAKI

 

 

 

 

KABAYAN

 

 

RS LALAKI

 

 

 

 

KABAYAN

:

 

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

:

Bungbang ! Bungbang !

Raja Jimbul rek ngalanglang

Anu mulya Raja Jimbul

Sumping ! Sumping !

 

Raja Jimbul ! Raja Jimbul !

Jebul ! Jebul !

 

Bungbung ! Bungbung !

Raja Jimbul rek ngalangkung

Anu mulya Raja Jimbul

Rawuh ! Rawuh !

 

Raja Jimbul ! Raja Jimbul

Jebul ! Jebul !

 

GENDING

ADEGAN 4

Dua Gulang-Gulang marawa tumbak daratang ka hareupeun imah Si Kabayan…

 

GULANG-GULANG
KABAYAN

 

GULANG-GULANG

KABAYAN

:

:

 

:

:

Raja Jimbul ka dieu bade ngalangkung

Nya pek bae, moal ieuh dicaram

 

Raja Jimbul ka dieu bade ngalanglang

Nya hol bae, moal dihalang-halang

 

GENDING

Gulang-Gulang leuluempangan deui. Tuluy nyampeurkeun deui ka Si Kabayan…

 

GULANG-GULANG
KABAYAN

 

GULANG-GULANG

KABAYAN

 

GULANG-GULANG

 

 

 

KABAYAN

:

:

 

:

:

 

:

 

 

 

:

Gancang buruan sapuan !

Biasana oge tara

 

Enya ayeuna sapuan !

Biasana oge embung

 

Enya ayeuna purunkeun

Hayoh ! gancang !

Ayeuna purunkeun

 

Purun mah aya di uing

Niat ge uing nu oga

Eunteu ulun eunteu iat

Aduh… ngeunah nguliat…

 

GENDING

Dina korsi goyangna Si kabayan kukuliatan, bari teu malire

kana parentah gulang-gulang

 

KABAYAN

:

Dadagangan, euy ! dadagangan

E …. Sila ipis doang, bagja dararatang

Durang daring durirang durang durarung

Hirup tina laladangan, lalagedayan….

 

GENDING

ADEGAN 5

Si Kabayan sanggeus ungkleuk-ungkleukan, tuluy sasarean peureum hayam.

Gulang-gulang duanana bengong…

Raja Jimbul datang ka hareupeun imah Si Kabayan….

Gulang-Gulang nu duaan tea gancang acong-acongan nyembah.

Eta Raja teh make pakean nu araraneh (alusna tumpak tandu) …..

 

 

RAJA JIMBUL

 

 

PATIH

 

 

MANTRI JERO

 

 

GULANG-GULANG

:

 

 

:

 

 

:

 

 

:

Alus hayam pelung teh euy !

Anu saha ? Euy !

 

Uteuk tongo walang taga sadaya kagungan gusti

Kitu lain Mantri Jero ?

 

Sadaya kagungan raja, nu ngereh ieu nagara

Kitu lain gulang-gulang ?

 

Timbalan ! satimbalan ! Nun !

 

GENDING

Gulang-Gulang ngepung hayam Si Pelung

 

KABAYAN

:

Utek tongo walangtaga Raja Jimbul anu boga

Tapi si Pelung nu si Kabayan

Raja nu ngaraja aing….

 

GENDING

Raja Jimbul jeung rombongan kaget bari rada undur-unduran

 

RAJA JIMBUL

 

PATIH

 

MANTRI JERO

 

GULANG-GULANG

 

MANTRI JERO

 

PATIH

 

RAJA JIMBUL

 

 

KABAYAN

:

 

:

 

:

 

:

 

:

 

:

 

:

 

 

:

Uhu ! Uhu ! jelema naon eta Patih ?

 

Um um um um, jelema naon eta Mantri ?

 

Ck ck ck ck, jelema naon eta teh, euy ?

 

Jelema gejul, nun !

 

Jelema burung, manawi !

 

Jelema eubleu, kulanun !

 

Uhu ! Uhu ! jelema eubleu eta teh, hah !

Paingan ! Ha ha ha .

 

Mmmm …..

Bisi aranjeun teu nyaho. ho ho ho ho ho ho ho

Kaula the hiji wiku hu  hu hu hu hu hu

 

GENDING

Raja Jimbul jeung rombongan silih reret jeung pada baturna

 

RAJA JIMBUL

 

PATIH

 

MANTRI JERO

:

 

:

 

:

Naon cenah, Patih ?

 

Naon cenah, Mantri ?

 

Naon cenah, euy ?

GULANG-GULANG

 

MANTRI JERO

 

PATIH

 

RAJA JIMBUL

 

 

KABAYAN

 

 

 

 

RAJA JIMBUL

KABAYAN

 

RAJA JIMBUL

KABAYAN

 

RAJA JIMBUL

KABAYAN

 

RAJA JIMBUL

 

PATIH

 

MANTRI JERO

 

GULANG-GULANG

 

KABAYAN

 

 

RAJA JIMBUL

 

 

KABAYAN

 

 

 

 

 

RAJA JIMBUL

 

PATIH

 

KABAYAN

 

 

RAJA JIMBUL

 

PATIH

 

KABAYAN

:

 

:

 

:

 

:

 

 

:

 

 

 

 

:

:

 

:

:

 

:

:

 

:

 

:

 

:

 

:

 

:

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

 

:

 

:

 

:

 

 

:

 

:

 

:

 

Sanggemna teh Wiku, nun !

 

Sanggemna teh Wiku, kulan !

 

Sanggemna mah Wiku, kulanun !

 

Wiku ! Uhu ! Uhu ! Uhu ! Uhu !

Wiku saha ngaranna, hah ?

 

Mmmmm………..

Kaula wiku Kabayan

Kabayan Batara nu euweuh

Kabayan Ahaing nu aya

 

Eukeur naon Sang Wiku aya di dieu

Keur nungguan cupu manik

 

Karah mana nu disebut cupu manik ?

Apan ieu Bumi Manik

 

Cik terangkeun, aya naon di jerona

Aja Putri Tunjung Turus

 

Aya saha, Patih ?

 

Aya saha, Mantri ?

 

Aya saha, cenah ?

 

Aya putri Tunjungturus, sanggemna.. Nun !

 

Aya putri

Aya putri Tunjungturus, cekeng

 

Aya putri, uhu, aya putri !

Geuheulis eta putri teh, Wiku ?

 

Kumaha nu nenjona, Ibul…

Mun nu nenjona jelema suci..

Eta putri teh geuheulis, Ibul..

Lamun di tenjo ku anak jadah

Eta putri teh goreng patet, Ibul ..

 

Naon Ibul-Ibulan ?

 

Naon Ibul-Ibulan ?

 

Ieuh elu, Ibul teh hartina Elu

Mama banget asih ka Elu

 

Naon Elu-Eluan ?

 

Naon Elu-Eluan ?

 

Ieuh Elu, Elu teh hartina Jalu

Mama nyaho karesep Jalu

 

RAJA JIMBUL

 

 

KABAYAN

 

 

RAJA JIMBUL

 

 

 

 

 

 

RAJA JIMBUL

KABAYAN

RAJA JIMBUL

KABAYAN

 

KABAYAN

 

 

RAMPAK

 

 

KABAYAN

 

KABAYAN

 

 

RAMPAK

RAJA JIMBUL

:

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

 

 

:

:

:

:

 

:

 

 

:

 

 

:

 

:

 

 

:

:

Naon Wiku ?

Karesep Jalu teh ambewe

 

Kabeneran mama boga

Putri geulis Tunjungturus

 

Uhu, uhu, uhu,……………

Iku, Iku, Iku…

Ari Iku teh Uki

Ari Uki teh ngarti

Ngarti kana kabeuki ngaing

Kabeuki ngaing Ambewe

 

Uhu, uhu,uhu

Aha, aha, aha

Ihi, ihi, ihi

Heu heu heu heu heuheuheuydeuh

 

Heuay……….

Seuri kabeh !, seuri kabeh !, heup, heup,

 

Hahahah, hihihih

Huhuhu, heuheu…heuydeuh

 

Tah kitu ! Heueuh ! Alus !

 

Heuay…….

Heuay kabeh !, heuay kabeh !, heup heup !

 

Heuay, heuay, heuay, heuay

Hah !

 

GENDING

ADEGAN 6

Si Kabayan gek diuk deui dina korsi goyang bari ngadahar hui.

Raja Jimbul jiga nu kapengpeongan ku Putri Nyi Tunjungturus. Gawena leuleumpangan bari ret deui ret deui ka Si Kabayan

 

RAJA JIMBUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KABAYAN

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Duh Nyi Putri Tunjungturus

Kunaon salira nyepi

Duh Nyi Putri Tunjungturus

Kunaon salira nyepi

 

Cik mangga geura kaluar

Ieu Kakang titatadi

Keur ngantos hoyong gok tepang

Sempal guyon sareng nu geulis

 

Tok tar, tok tar, nu denok moal kaluar

Cingkuk, cingkuk, lamun teu diciluk-ciluk

Rincik rincang, diciluk-ciluk asihan

Ba, ba,ba..!, ba,ba,ba…!

 

GENDING

Ngadenge kecap asihan, Raja Jimbul curingkah

 

 

RAJA JIMBUL

 

 

KABAYAN

:

 

 

:

Asihan, asihan naon Wiku

Bisa ku…

 

Asihan si Kalong hideung

Bisa ngemat tineung deungeun

u-ey, u-ey, Lauk euy lauk

 

GENDING

Raja Jimbul terus ngadongsok ka Si Kabayan

 

RAJA JIMBUL

:

 

 

:

 

 

:

Cing atuh, hempek wiku

Sugan ku….

 

Kumpulkeun heula nu lenjang

Nyi Putri resepeun tembang

 

Uhu !, Uhu

Parekan ngaing ka dieu !

 

 

GENDING

ADEGAN 7

Opat mojang nu jadi parekan Raja daratang ka dinya..

 

KABAYAN

 

 

 

PAREKAN

 

 

KABAYAN

 

 

 

PAREKAN

 

 

KABAYAN

 

 

RAJA JIMBUL

:

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

:

 

 

:

 

 

:

Ji wa lu pat, uluh-uluh

Hayang newak

Aduh-aduh

 

Ey – ey – ey –ey

Ey – ey – ey –ey

 

Jaleuleuja, ta’em, ta’em

Hayang boga

Meureun pelem

 

Iy – iy – iy – iy

Iy – iy – iy – iy

 

Embung ah, embung

Da bongan geuing iy,iyan

 

Tumutkeun ka palay Wiku

 

GENDING

Sanggeus nyieun semu nu “pundung”, Si Kabayan malik ngadeukeutan deui Parekan

 

KABAYAN

 

 

 

PAREKAN

 

KABAYAN

PAREKAN

KABAYAN

PAREKAN

KABAYAN

:

 

 

 

:

 

:

:

:

:

:

Jung jae balakatanjung jae

Ambewe mah geuningan sok siga embung bae

Ucapkeun ! Ucapkeun ku…. Nyai

 

Jung jae balakatanjung jae

Ambewe mah geuningan sok siga embung …

Ambewe mah geuningan sok siga embung bae

Ambewe mah geuningan sok siga embung …

Ambewe mah geuningan sok siga embung bae

Ambewe mah geuningan sok siga embung bae

Tah… kitu ! Alus ! Ayeuna tuluykeun

KABAYAN

 

 

 

LALAKI

 

 

KABAYAN

 

 

 

 

RAJA JIMBUL

 

 

KABAYAN

 

 

 

 

 

LALAKI

AWEWE

:

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

 

:

:

Lar kili ular kacapi, pureut

Lalaki sagala beuki, sawo

Pok, ucapkeun…

 

Lar kili ular kacapi, pureut

Lalaki sagala beuki, sawo

 

Tah pinter, heueuh ! Ayeuna tuluykeun

Lar kili ular kumbang, janur

Lalaki mah geuning tambarakan lacur !

Ucapkeun ku … Ibul !

 

Lar kili ular kumbang, janur

Lalaki mah geuning tambarakan, lacur

 

Bener pinter, Ibul ! Heueuh !

Ari ular ular kili, lalaki sagala beuki

Ari aha aha ehe, awewe sok daek wae

Sor celebek hekak, sor celebek hekak

Sor celebek hekak, naha atuh ?

 

Bongan purun

Bongan maksa

 

GENDING

 

KABAYAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS LALAKI

 

 

KABAYAN

 

 

 

RS LALAKI

 

 

KABAYAN

RAJA JIMBUL

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

:

 

 

:

:

Mun ambewe enggeus purun

Tinggal adu-adu genjreng

Mun ambewe henteu purun

Ulukutek, eleketek

Yeung heup hoy, du adu adu genjreng

 

Mun lalaki enggeus hayang

Neangan keur adu genjreng

Mun lalaki henteu hayang

Can ngadenge teu hayangna

Yeung heup hoy, du adu genjreng

 

Heuy, du adu genjreng ! Heuy du adu genjreng !

Heuy, du adu genjreng !

 

Jep!, Jep ! tadi oge…

Mun ambewe henteu purun, ulukutek eleketek

Mun Nyi Putri teu puruneun, ulukutek-eleketek

 

Horseh ! Horseh ! Diele-eleketek

Diele-eleketek, sina tepi ka daek

 

Cik prak, geura pek ! Cing prek geura pek !

Duh Nyi Putri Tunjung Turus

 

 

GENDING

ADEGAN 8

Si Kabayan bari tutunjuk

 

 

KABAYAN

:

Yap, kadieu, kadieu…

Bul !, Tih !, Tri !, mBewe diditu

 

GENDING

Parekan parindah diukna bari “gengsor”

 

KABAYAN

RAJA JIMBUL

 

KABAYAN

 

 

 

RAJA JIMBUL

 

KABAYAN

RAJA JIMBUL

 

KABAYAN

PATIH

 

KABAYAN

:

:

 

:

 

 

 

:

 

:

:

 

:

:

 

:

Naon cik tah ?

Naon ta teh ?

 

Asihan si Kalong hideung

Bisa ngemat tineung deungeun

Hayang meunangkeun saha, Bul !

 

Hayang ngawin nya Piutri Tunjung Turus

 

Hayang naon, Tih ?

Sia mah montong rek hayang keur ngaing !

 

Hayang naon, Tri ?

Sia mah montong rek hayang keur ngaing

 

Heueuh !, Heueuh !

Kabeh oge papada boga kahayang

Tong parasea, gek !, gek !, dariuk

 

GENDING

Si Kabayan rada nyege hareupeun Raja Jimbul. Teu lilaraja katembong mengkek irungna. Ret ka Patih. Patih nunjuk kana bujur Si Kabayan. Tiluanana nu aya ditukangeun Si kabayan marengkek irung…

 

KABAYAN

 

 

 

RAMPAK LALAKI

 

KABAYAN

 

 

 

 

RS LALAKI

 

KABAYAN

:

 

 

 

:

 

:

 

 

 

 

:

 

:

Batara Asmara geus lungsur, deuleu !

Salirana seungit lir kastori

Kaambeu, Putu ?

 

Uhu, uhu, uhu,uhu, Oho, oho, oho, uuuuu…..

 

Upama kaambeu bau biuk, deuleu

Maksud anjeun pasti moal hasil

Lamun seungit pasti hasil

Kaambeuna seungit ?

 

Seungiiiii … t !!!

 

Heueuh, tapi Mama rek motoy heula !, Daragoan..!

 

GENDING

ADEGAN  9

Si Kabayan bari nyekelan beuteungna, lumpat gagancangan indit ti dinya

Sabot Si Kabayan euweuh Raja Jimbul nembongkeun kakawasaanana (sabada tumpa tempo jeung luak-lieuk

 

RAJA JIMBUL

:

Hoey !, Hoeyah !, Lakadalah

Nyingkah !, Nyingkah kabeh lalaki !

Iwal kami, hihi… heuy

Hoey !, Hoeyah !, Lakadalah

Cicing ! Cicing kabeh Awewe

Reujeung kami, heheheh…..

 

GENDING

Patih, Mantri, Gulang-gulang arindit ti dinya. Tinggal Raja jeung parekan

 

RAJA JIMBUL

:

Uhu !, uhu ! Nguseup lauk make eupan

Susuganan bae beunang

Nguseupan bikang ku bikang

 

Uhu !, Uhu ! Henteu kudu make bingung

Henteu kudu menta tulung

Ka Wiku nu rada burung

 

GENDING

Si Kabayan ngadehem tarik pisan, Raja Jimbul ngagebeg. Sanggeus kanyahoan euweuh, tuluy nyalukan Parekan…Haharewosan….

 

RAJA JIMBUL

 

 

 

PAREKAN

:

 

 

 

:

Kadieu !, kadieu !

Nyi Putri anu keur nyepi, teu beunang disisikudi

Supaya gancang kaluar, calukan ku sarerea !

 

Unjuk sumangga

 

GENDING

 

RS PAREKAN

 

 

 

RAJA JIMBUL

 

 

RS PAREKAN

 

 

 

RAJA JIMBUL

 

 

RS PAREKAN

 

 

 

RAJA JIMBUL

:

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

:

Gusti Putri, Gusti Putri…

Mangga enggal geura gugah

Diantosan ku nu gagah

 

Ieu kakang anu gagah

Gagah !, Gagah !, Raja Jimbul

 

Gusti Putri, Gusti Putri

Ieu panto enggal buka

Anu kasep geura papag

 

Ieu kakang anu kasep

Kasep !, Kasep ! Raja Jimbul

 

Gusti Putri, Gusti Putri

Masing emut ka salira,

Mangga urang ka nagara

 

Ka Nagara reujeung kakang

Gagah !, Kasep !, Raja Jimbul

 

GENDING

ADEGAN  10

Sanggeus euweuh walonan ti jero, Raja Jimbul miwarang ku peta, supaya Parekan leuwih ngangseg kana panto imah Si Kabayan. Parekan tingtarempo, sawareh aya nu ngetrokan panto imah…..

 

PAREKAN

:

Trok trok trok trok. Trok trok trok trok

Diketrok-ketrok ti luar, diketrok ketrok ti luar

Nu dilebet sing kaluar

 

Trok trok trok trok. Trok trok trok trok

Diketrok ketrok geura bray,

Diketrok-ketrok geura bray

Nu dilebet geura lugay

GENDING

Si Kabayan mucunghul tina hateup, ngilikan kaayaan di buruan….

Gancang ngalelep deui sakeudeung… Pucunghul deui bari geus dikurubung ku lawon bodas, kawas nu dimukena…

 

PAREKAN

 

KABAYAN

:

 

:

Trok trok trok trok. Trok trok trok trok

 

Oho !, Oho, Oho !, Oho ! Hoh Hoh.. Uhuuu

 

GENDING

Kabeh nu diburuan rareuwaseun, malah rek lalumpatan.

Tapi kaburu dicaram ku Si Kabayan

 

KABAYAN

:

Montong sieun ! Montong Sieun !

Nya kami anu ngageugeuh patempatan ni didieu

Nya kami anu ngajaga salirana Nyai Putri

Aya naon maraneh keketrok, Hah !

 

GENDING

Raja Jimbul mani nyempod-nyempod bae awahing ku sieun…

Gancang mere isarah supaya Parekan ngawalonan

 

PAREKAN

 

 

KABAYAN

 

 

PAREKAN

 

 

KABAYAN

RAJA JIMBUL

 

 

KABAYAN

RAJA JIMBUL

 

KABAYAN

 

 

 

 

KABAYAN

RAJA JIMBUL

KABAYAN

 

 

 

 

 

 

RAJA JIMBUL

:

 

 

:

 

 

:

 

 

:

:

 

 

:

:

 

:

 

 

 

 

:

:

:

 

 

 

 

 

 

:

 

 

Nun, Embah.. mugi masihan pituduh

Supados eta Nyi Putri enggal lungsur ti kaputren

 

Titah saha, hah !

Saha ?, Saha nu boga kahayang, Hah !

 

Piwarang dunungan kuring,

Anu gagah anu kasep, Raja Jimbul

 

Mana Incu embah..eu…Ibuul ?

Sumun,.. sumun.. ieu.. ieu..

Ieu putu Embah.. kulanun

 

Incu teh hayang ka Putri eu..eu.. Incu

Teu pindo pariksa .. eu.. Sumun.. Embah…

 

Hade !, Hade eu..Incu

Nurub cupu saperti tongo jeung kutu

Ongkoh cek Dewa Asmara

Nitih wanci da memang enggeus jodona

 

Tapi

Nanging naon, Embah ?

Kudu aya pameulina

Nya muja si kalong hideung

Nu aya di panyaweran

Memehna mangkade pisan

Ulah make baju alus

Kudu gancang dicuculan

 

Sumangga, mangga, Embah

Mareungpeun kabeh sing rekep

Maralik kabeh kaditu

Kapalay Dewa Asmara

Kami arek cucul-cucul

GENDING

ADEGAN  11

Parekan mareungpeun, maralik nukangan Raja Jimbul

Raja Jimbul cucul-cucul, tinggal calana, jero

 

KABAYAN

:

Alungkeun kabeh ka kami,

Kabeh..eu… Incu !..

 

GENDING

Raja Jimbul ngalung-ngalungkeun pakeanana

Ku Si kabayan disanggapan

 

KABAYAN

:

Depa, Incu, deukeutan Si kalonghideung

Depa ! Depa bari ngagayem

 

GENDING

Raja Jimbul sila mando hareupeun totopong nu ngagantung tea.. bari ngagayem..

 

KABAYAN

:

Anu sejen kudu diuk di tukangna

Eu… diuk ! Diuk ! nunjuk ka hareup

 

GENDING

Raja Jimbul kapaksa marentah ku isarat, sangkan Parekan dariuk tukangeunana bari nunjuk kana tonggong Raja Jimbul nu geus buligir….

 

KABAYAN

 

 

 

 

 

 

 

RAJA JIMBUL

 

PAREKAN

KABAYAN

 

 

RAJA JIMBUL

 

PAREKAN

KABAYAN

 

KABAYAN

:

 

 

 

 

 

 

 

:

 

:

:

 

 

:

 

:

:

 

:

Apalkeun jangjawokanana

Kieu..apalkeun

Pong seuh tung, pong seuh tung

Jajado, jajado

Cek Incu…

Hoyah !, Hoyah !

Cek nu sejenna, Pok !

 

Pong seuh tung, pong seuh tung

Jajado, jajado

Hoyah !, Hoyah !, Hoyah !, Hoyah !

Ing ter ing ter ing ter ing

Alus ! Heueuh ! Sakali deui Incu

 

Pong seuh tung, pong seuh tung

Jajado, jajado

Hoyah !, Hoyah !, Hoyah !, Hoyah !

Ing ter ing ter ing ter ing

 

Ayeuna, iwal Incu

Kudu indit kabeh jauh ti kaputren

Geus kitu ku sorangan

Buru-buru Incu ngetrokan kaputren

 

GENDING

ADEGAN  12

Parekan arindit gagancangan. Raja Jimbul culang-cileung sorangan.

Bari asa-asa ngadeukeutan panto. Sajeroning kitu Si Kabayan ngalelep tuluy dangdan make pakean raja

Raja Jimbul keketrok. Bray panto muka, lol Ambu Kabayan ngulang-ngulang halu rek diteunggeulkeun ka Raja Jimbul. Raja Jimbul reuwas tuluy lumpat.

Ambu Kabayan ngudag … teu kebat.. key seuri bari nunjuk ka lebah Raja Jimbul.. Si kabayan kaluar imah geus make pakean Raja Jimbul

 

KABAYAN

 

 

 

 

 

 

 

KABAYAN/AMBU

:

 

 

 

 

 

 

 

:

Heuheuy, heuheuy

Uing jadi kasep

Uing jadi Raja, deuleu !

 

Heuheuy, heuheuy

Maneh ka nagari

Maneh prameswari, daek ?

 

Raja cek urang

Prameswari cek urang

Urang mah kumaha urang

Lain ? Heuy !

 

Raja jimbul enggeus mabur

Jiga kuda kabur, hiem, hiem

Hayu urang seuri, nyikikik, hi hi hi

Hayu hurang seuri, nyakakak, ha ha ha

 

Heuheuy deudeuh

Heuheuy deudeuh

Hirup mah heuheuy jeung deudeuh,

Heuheuy jeung deudeuh

Sukaseuri nya urang nu lalajona

Hoyah ! Hoyah !

Urang ge dilalajoan

Geus ah ! Geus ah !

 

Bandung, 12 Februari 2002

Disalin tina Naskah aslina

nu disusun dina tahun 1965