Make your own free website on Tripod.com

Karesmen Alit

PASAMOAN

 

Adegan 1

Di imah nu rek dipake Pasamoan katinggal kasibukan pribumi dibantu ku badegana, beberes siap-siap rek narima semah.

Teu lila daratang semah nu didagoan, sabiasana anu kasemahan ti mimiti cai nepi ka opieun disayagikeun.

Bapa Uca diukna misah di juru, disangka ku pribumi mah nu ngajajapkeun salah saurang tamuna.

 

 

IBU PRIBUMI

 

 

 

 

SADAYA TAMU

:

 

 

 

 

:

Mangga atuh dilaleueut

Leueuteun saaya-aya

Hapunten anu kasuhun

Wireh sakieu buktosna

 

Nuhun-nuhun nuhun pisan

Sakieu ge cekap pisan

Henteu kedah ngarepotkeun

Hatur nuhun hatur nuhun

 

Adegan 2

Mimitina mah pada asa-asa, tapi lila-lila mah cug ceg kana lalawuh nu disadiakeun

 

IBU SUROTO

 

 

IBU DEDY

 

 

IBU ISKANDAR

 

 

SADAYA TAMU

 

IBU PRIBUMI

 

:

 

 

:

 

 

:

 

 

:

 

:

Abdi mah nembe tas neda can lami

Ieu mah etang-etang lalawuhna

 

Abdi mah tara bolu dalam negeri

Ieu mah mung hoyong nyobi raosna

 

Abdi mah saur dokter kedah di-it

Ieu mah mung hormat kanggo pribumi

 

Euleuh-euleuh lalawuh sakedap ledis

 

Wios-wios dipengker sayogi keneh

 

Adegan 3

Ibu pribumi marentah ka badegana supaya ngaluarkeun opieun deui, Si Bapa ti tukang ngagupayan siga aya piomongeun.

 

BAPA PRIBUMI

 

 

 

IBU PRIBUMI

 

 

 

BAPA PRIBUMI

:

 

 

 

:

 

 

 

:

Ieu ibu geura gancang mimitian

Sabab lamun dililakeun

Bapa moal kabagean

 

Tenang, tenang , bapa ulah rek hariwang

Sagembulna ibu-ibu

Geus wareg ge pasti nambru

 

Enya, enya

Tapi geura pek tinggali

Ditukang tinggal wadahna

Adegan 4

Si Ibu ngaleos katukang, teu lila asup deui tuluy haharewosan jeung Ibu Panitia

Cindekna mah supaya gancang dimimitian.

 

IBU ADE M ( Panitia )

 

 

 

 

 

 

IBU TATANG

 

 

 

 

BAPA UCA

 

 

 

 

SADAYA TAMU

 

 

BAPA UCA

 

 

SADAYA TAMU

 

 

BAPA UCA

 

 

 

IBU RUHIYAT ( Panitia )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMPAK

 

 

:

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

:

 

 

:

 

 

:

 

Assalamualaikum

Ka sadaya nu lalinggih

Parantos dugi waktosna

Acara urang kawitan

Cindekna ieu arisan

Ayeuna tarikan enggal

 

Sateuacana dibuka, di etang

Sadaya anu ngiringan, arisan

Palih ditu aya bapa naha ngiringan

Ti tatadi teu ditaros bangun isinan

 

Nuhun ditaros ku pangersa ibu

Nepangkeun abdi, salaki pun bojo

Dinten ieu keur wagelan

Pameng nuju ngeduk sumur

 

Heuheuheuheuheuheuhheuh, hawatos

Si bapa mani kersaan nyuluran

 

Kapan luyu sareng jaman, emansipasi

Lamun ibu ngeduk sumur, bapa di dapur

 

Bapak mah pinter, licik sorangan

Emansipasi janten alesan

 

Ibu ulah lepat hartos

Sumur na ge sumur artos

………………………………………………..

 

Disuhunkeun perhatosanana

Acara urang kawitan

Langkung ti payun administrasina kedah rengse

…………………………………………………

 

Saterasna…….

Tah ieu kocokanana

Di lebet atra kaserat

Kaunggel teu tiasa diganggu gugat

…………………………………………………

 

Koclok tah koclok koclok Hey

Saha nu kenging milik.

Enggal buka enggal buka

 

Adegan 5

Samemeh narima kertas kocokan saurang-saurang nyaritakeun pangalamanana

 

IBU WENI

 

 

 

 

RAMPAK

 

 

IBU TRI

 

 

 

 

RAMPAK

 

 

BAPA UCA

 

 

 

RAMPAK

:

 

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

:

 

Mun ngukur kekerenyedan

Sigana meunang arisan

Saatos dietang-etang

Cekap keur mayaran hutang

 

Heuheuheuheuheuydeuh

Hayu silih du’akeun

 

Wengi tadi abdi ngimpi

Bulan napel dina pipi

Barang bade dilesotkeun

Bapana adug-adugan

 

Heuheuheuheuheuheuheu

Boa napel nyalahan

 

Bapa mah kumaha milik

Eleh meunang moal nampik

Duit ge masih gepokan

Ngan teu payu dibeulikeun

 

Heuheuheuheuheuheuh

Kabutuh dipindingan

 

Adegan 6

Saurang-saurang, satutasna narima keretas kocokan tuluy dibaca

 

IBU TATANG

(maca sajak..)

 

 

 

 

RAMPAK

 

 

 

 

IBU WENY

 

 

 

 

 

 

RAMPAK

 

 

 

 

IBU PRIBUMI

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMPAK

 

 

 

 

BAPA UCA

 

 

 

 

 

 

 

RAMPAK

 

 

 

:

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

:

 

 

 

Cinta …… lir ibarat kalangkang

Deukeut anggang…… bisa diteang ku urang

Cinta perlu jalan anu luwes

Sologoto akhirna diancam putus …..

Duh teu ku hanteu ari nasib….

 

Ka laut ka laut nu kalaut tong camberut

Wayahna wayahna sugan kenging sasih payun

 

……………Ibu Weny maju ka payun……..

 

Indung-indung kepala lindung

Awan mendung di kota Bandung

Bukan salah bunda mengandung

Karena bapak punya burung

 

Oh…burung..

 

Ka laut ka laut nu kalaut tong camberut

Wayahna wayahna sugan kenging sasih payun

 

……………Ibu Pribumi

 

Ibu…ibu….

Mugi kauninga………

Ngagentos gardeng seep tiluratus rebu

Nyayogikeun lalawuh seep duaratus rebu

Mayar pembantu saratus rebu

Meser gelas, piring, katel, panci aya kana…. limaratus rebu.………..

Kecil sakitu mah,…anu mawi teu nanaon ka laut oge

 

Ka laut ka laut nu kalaut tong camberut

Wayahna wayahna sugan kenging sasih payun

 

………….Bapak Uca kapayun………..

 

Diputer, dijilat, dicelup lalu….di buka

……………………………………….

Begini ibu…ibu……

Wanita bukan sapi perahan

Yang dapat dilakukan kapan-kapan

Namun kali ini……

Ternyata……bapa Uca menang total…

 

Wilujeng

Wilujeng kenging arisan

Wilujeng

Sing mangpaat dianggona

 

Arisan, arisan gempungan urang

Arisan , tepung lawung unggal bulan

Arisan, arisan gempungan urang

Arisan, keur manjangkeun duduluran

 

 

Bandung, 2 Agustus 1999

MEGABRATA 74